Wdrożenie nowoczesnego programu zarządzania podróżami

Egencia pomaga firmom z całego świata wdrożyć i rozpocząć korzystanie z nowoczesnych programów podróży w ciągu zaledwie 30 dni, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Naszym zadaniem jest pomóc klientom opracować oraz zarządzać najlepszymi programami podróży w branży.

Wdrażanie sukcesu

Proaktywne szkolenia oraz ćwiczenia to klucz do natychmiastowego oraz powszechnego przyjęcia nowych programów z pomocą Egencii. Nasi menedżerowie ds. obsługi klienta oraz oddelegowany zespół ds. wdrożeń może przygotować oraz przeszkolić organizatorów podróży klienta, a także samych podróżnych, by zapewnić sukces wdrożenia. Egencia zwiększa średni poziom korzystania z rezerwacji online do 82% , przy jednoczesnym 90% przestrzeganiu polityk dotyczących podróży.

Niższe koszty podróży służbowych

Klienci Egencii uzyskują natychmiastowe oszczędności dzięki zmniejszeniu kosztów związanych z rezerwacjami przez pośredników oraz dostępowi do ogromnej ilości opcji podróży oferowanych przez Egencię. Nowe usprawnienia oraz dane o podróżach dostępne dzięki Egencii pozwalają wygenerować dodatkowe długoterminowe oszczędności dla naszych klientów. Średnio, nasi klienci osiągają 10-15% oszczędności łącznych kosztów* po wdrożeniu systemu.

*Źródło:  Analiza porównawcza przeprowadzona 2012 r. w grupie złożonej z 50 klientów Egencii (oszczędności związane z kosztami podróży oraz opłatami)

Pomagamy naszym Klientom w budowaniu najlepiej zarządzanych programów podróży w btranży.

Przykładowy proces wdrożenia

Rozpoczęcie procesu
Spotkanie z kierownikiem ds. wdrożeń oraz menedżerem ds. obsługi klienta Egencii. Dyskusje dotyczące polityki podróży, raportowania, danych profili, wynegocjowanych umów w zakresie podróży lotniczych/hoteli.

Zestawienie
Klient zestawia i potwierdza dane/treści z etapu początkowego dla wszystkich krajów objętych procesem oraz przesyła je do Egencii.

Konfiguracja
Egencia konfiguruje portal zgodnie z polityką podróży oraz załadowuje profile. Raz w tygodniu klient kontaktuje się z nami telefonicznie, by przedyskutować wszelkie elementy, które wymagają jeszcze ustaleń i działań.

Przegląd
Egencia oraz menedżer ds. podróży dokonują przeglądu konfiguracji portalu oraz procesu rezerwacji.

Komunikacja
Menedżer ds. podróży informuje wszystkich podróżnych drogą e-mailową o zmianach oraz o zaplanowanych sesjach szkoleniowych.

Szkolenie
Na miejscu lub przez Live Meeting w połączeniu z e-mailem przesyłanym po zakończeniu szkolenia w celu zapewnienia dokumentacji.

Test
Sprawdzenie, że procesy działające przez portal mogą być użytkowane.

Gotowe!

Gotowy by poznać Egencia?
Zadzwoń do nas:
+48 22 492 0 869
Porozmawiaj z przedstawicielem Egencia Polska
Dowiedz się więcej o nas