Skip to main content

Ochrona prywatności

Ochrona prywatności

Masz pytania lub wątpliwości dotyczące ochrony prywatności lub chcesz wykonać przysługujące Ci prawa?

Więcej informacji znajdziesz tutaj:  Poczta elektronicznaobsluga_klienta@egencia.pl lub Telefon 90 0 850 202 39 001.  Możesz też zgłosić żądanie dostępu do swoich informacji lub ich aktualizacji, zamknięcia konta lub usunięcia swoich danych.

 

Polityka ochrony prywatności
Data ostatniej aktualizacji:  [Maj 2021 r]

 

Wprowadzenie
Egencia LLC („Egencia”) szanuje Twoje prawo do prywatności i poważnie traktuje jej ochronę.  Egencia dba o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.  W niniejszej Polityce ochrony prywatności wyjaśniamy, kim jesteśmy; jak zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe; jak możesz zarządzać przekazanymi nam informacjami i wykonywać przysługujące Ci prawa w zakresie ochrony prywatności, a także jak chronimy Twoje informacje.  Niniejsza Polityka ochrony prywatności ma zastosowanie do korzystania przez nas z wszelkich Twoich danych osobowych, które zbieramy za pośrednictwem naszych usług online, w tym Witryny, Aplikacji i interfejsów API do rezerwacji online (tzn. narzędzi do rezerwacji online używanych przez naszych partnerów i Właścicieli Obiektów) („Usługi Online”), lub które otrzymaliśmy od Ciebie w dowolny inny sposób (łącznie „Usługi”).

Czym zajmuje się Egencia?
Egencia oferuje pakiet korporacyjnych usług w zakresie zarządzania podróżami, w tym planowania i rezerwacji podróży służbowych oraz zarządzania nimi. Świadczymy te usługi bezpośrednio lub za pośrednictwem naszej sieci wyspecjalizowanych zewnętrznych dostawców usług zarządzania podróżami.  Rezerwacje mogą być dokonywane za pośrednictwem Usług Egencia. Nasz dział obsługi klienta pomoże Ci w rozwiązaniu wszelkich problemów dotyczących dokonywanych rezerwacji.

Korporacyjny program podróży
W celu zaspokajania potrzeb w zakresie organizacji podróży służbowych Twoja organizacja przystąpiła do naszego Korporacyjnego Programu Podróży. W ramach tego Programu Twoja organizacja może wyznaczyć menedżera ds. podróży („Menedżer ds. Podróży”), który będzie zarządzać i administrować potrzebami Twojej organizacji w zakresie organizacji podróży. Menedżer ds. Podróży może powołać jednego lub więcej organizatorów podróży („Organizator” lub „Dyrektor ds. Podróży”), którzy będą dokonywać rezerwacji i zarządzać podróżami poszczególnych pracowników („Podróżni”), a także osób, które nie są pracownikami („Goście”), w sposób uznany przez spółkę za właściwy.

Dokonywanie rezerwacji przez Podróżnych
Aby dokonywać rezerwacji podróży i zarządzać nimi, Podróżny musi zarejestrować się w systemie Egencia albo jego dane profilowe muszą zostać załadowane do systemu przez zespół ds. wdrożeń w Egencia. Jeśli Podróżny się nie zarejestruje, będzie musiał powierzyć dokonywanie rezerwacji w swoim imieniu Menedżerowi ds. Podróży, Organizatorowi lub Dyrektorowi ds. Podróży. Jeśli jesteś Podróżnym, niniejsza Polityka Ochrony Prywatności ma zastosowanie do sposobu, w jaki zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe — niezależnie od tego, czy dokonujesz rezerwacji i zarządzasz podróżą samodzielnie czy za pośrednictwem swojego Menedżera ds. Podróży, Organizatora lub Dyrektora ds. Podróży. W związku z tym, o ile wyraźnie nie stwierdzimy inaczej, odnosząc się w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności do „Ciebie”, odnosimy do Ciebie jako do Podróżnego — niezależnie od tego, czy działasz samodzielnie w swoim własnym imieniu, czy też za pośrednictwem Menedżera ds. Podróży, Organizatora lub Dyrektora ds. Podróży.

Menedżerowie ds. Podróży, Organizatorzy i Dyrektorzy ds. Podróży
Niniejsza Polityka ochrony prywatności jest głównie adresowana do Podróżnych i Gości, ma jednak również zastosowanie do Menedżerów ds. Podróży, Organizatorów i Dyrektorów ds. Podróży.

Wszelkie dane osobowe, które Menedżer ds. Podróży, Organizator lub Dyrektor ds. Podróży przekazuje nam na swój temat w związku z naszym Korporacyjnym Programem Podróży, są zarządzane w sposób określony w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności. Egencia zastrzega sobie jednak prawo do kontaktowania się z Menedżerami ds. Podróży, Organizatorami i Dyrektorami ds. Podróży zgodnie z Korporacyjną umową w sprawie podróży zawartą z nami przez ich organizację (np. w celu zasięgnięcia opinii na temat Programu, przedyskutowania współpracy biznesowej lub omówienia nowych lub zaktualizowanych usług). Kontakt ten może być nawiązywany telefonicznie, pocztą elektroniczną, SMS-owo lub pocztą tradycyjną.

Dokonując rezerwacji i zarządzając podróżą w imieniu dowolnego Podróżnego lub Gościa, Menedżerowie ds. Podróży, Organizatorzy i Dyrektorzy ds. Podróży muszą otrzymać stosowną zgodę danego Podróżnego lub Gościa. Menedżerowie ds. Podróży, Organizatorzy i Dyrektorzy ds. Podróży muszą również zadbać o to, aby dany Podróżny lub Gość otrzymał dostęp do treści niniejszej Polityki Ochrony Prywatności i się z nią zapoznał.

Niezależnie od tego, czy dokonujesz rezerwacji swojej podróży bezpośrednio u nas, czy też powierzasz zajęcie się tymi sprawami w Twoim imieniu swojemu Menedżerowi ds. Podróży, Organizatorowi lub Dyrektorowi ds. Podróży, upoważnione osoby z Twojej spółki mogą mieć dostęp do Twojego identyfikatora (ID) i nazwy użytkownika, które zapewniają Ci dostęp do Twojego konta użytkownika, a także do danych na temat Twoich planów podróży oraz wszystkich innych informacji na Twoim koncie. Mogą również zalecić, abyśmy udostępnili te informacje podmiotom zewnętrznym w celu prowadzenia dokumentacji lub w innych uzasadnionych celach. Twój Menedżer ds. Podróży, Organizator lub Dyrektor ds. Podróży będzie również w stanie aktualizować ustawienia na Twoim profilu (z wyjątkiem Twojego ID użytkownika i hasła) oraz Twoje preferencje dotyczące podróży zgodnie z wydanym mu przez Ciebie poleceniem. Twój Menedżer ds. Podróży, Organizator lub Dyrektor ds. Podróży będzie również w stanie wyświetlać, zmieniać i anulować wszelkie Twoje plany podróży w zakresie niezbędnym do wykonania otrzymanego od Ciebie polecenia lub zgodnie z dokonanymi z Tobą ustaleniami.

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności zawiera opis stosowanych przez Egencia praktyk w zakresie zbierania i wykorzystywania informacji. Zasady i praktyki obowiązujące w Twojej organizacji mogą się różnić od naszych i Egencia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie lub ujawnienie Twoich danych osobowych przez jakąkolwiek osobę z Twojej organizacji ani za żadne działania lub zaniechania Twojej organizacji, Menedżera ds. Podróży, Organizatora lub Dyrektora ds. Podróży. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, w jaki Twoja organizacja, Menedżer ds. Podróży, Organizator lub Dyrektor ds. Podróży postępują z Twoimi danymi osobowymi, dokonują rezerwacji lub zarządzają podróżą w Twoim imieniu, skontaktuj się z odpowiednim pracownikiem w swojej organizacji lub zapoznaj się z polityką ochrony prywatności obowiązującą w Twojej organizacji.

Podstawowe rzeczy, które należy wiedzieć o tym, jak korzystamy z Twoich informacji:

 • Korzystamy z Twoich informacji (i informacji o osobach, które podróżują wraz z Tobą) na potrzeby dopełniania formalności związanych z rezerwacjami turystycznymi.
 • Oznacza to, że m.in. udostępniamy informacje o Twojej rezerwacji naszym Dostawcom lub Właścicielom Obiektów, którzy realizują Twoją rezerwację, a także Twojej organizacji w ramach Twojego Korporacyjnego programu podróży.
 • Ponadto angażujemy zewnętrznych dostawców, którzy wykonują usługi lub funkcje w naszym imieniu.
 • Jeśli zdecydujesz się na otrzymywanie informacji marketingowych, będziemy Cię informować o różnych ofertach specjalnych, które mogą być dla Ciebie interesujące, w tym o naszych programach lojalnościowych. Możesz w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji na stronie swojego konta.
 • Możesz skontaktować się z nami w sprawie aktualizacji swoich informacji lub uzyskania do nich dostępu za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji „Kontakt z nami”.
 • Aby ułatwić Ci korzystanie z Usług Online oraz móc zdobywać informacje analityczne, które pomogą nam w usprawnieniu naszych Usług, korzystamy z informacji takich jak pliki cookie.
 • Co pewien czas, zazwyczaj po kontakcie z nami, prosimy o wypełnienie ankiety, aby sprawdzić, czy zrobiliśmy dla Ciebie wszystko, co możliwe.
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Egencia LLC.  Egencia przechowuje i przetwarza Twoje informacje w bezpiecznych środowiskach w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Aby świadczyć swoje usługi Egencia musi przekazywać Twoje informacje swoim partnerom lub dostawcom usług na potrzeby przetwarzania tych informacji w USA i innych krajach poza krajem Twojego zamieszkania. Możesz mieć pewność, że podejmujemy odpowiednie kroki, aby chronić Twoją prywatność i Twoje bezpieczeństwo.

Zalecamy dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki ochrony prywatności.  Jeśli jednak chcesz tylko przejść do określonej sekcji niniejszej Polityki ochrony prywatności, możesz kliknąć odpowiednie łącze w menu.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub zastrzeżenia dotyczące korzystania przez nas z Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami poprzez nasz poczta elektroniczna lub telefon, do którego łącze znajduje się w sekcji „Kontakt z nami” na końcu niniejszej Polityki ochrony prywatności.

Łącza zewnętrzne
Jeśli nasze Usługi Online zawierają łącza do innych witryn lub Aplikacji, to łącza te nie są objęte niniejszą Polityką ochrony prywatności. Warto zatem zapoznać się z politykami ochrony prywatności opublikowanymi w tych obszarach online, by zrozumieć obowiązujące w ich przypadku procedury zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych.

Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego?
Dane osobowe, które możemy zbierać na Twój temat, dzielą się ogólnie na następujące kategorie:

 • Informacje, które przekazujesz nam bezpośrednio

Możemy prosić Cię o przekazanie nam pewnych danych osobowych bezpośrednio.  Możemy np. poprosić o podanie takich danych kontaktowych, jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, jeśli są nam one potrzebne, aby:

- zarezerwować dla Ciebie usługi turystyczne;

- założyć lub zarejestrować Ci konto u nas;

- umożliwić korzystanie z usług Organizatora Podróży;

- wykonać dla Ciebie zamówione usługi i przekazać Ci informacje, o które nas prosisz, np. szczegółowe informacje o rezerwacji;

- móc się z Tobą szybko skontaktować w nagłych wypadkach;

- aktualizować informacje o uczestnictwie w programach lojalnościowych;

- zapisać Cię do subskrypcji naszej korespondencji marketingowej;

- umożliwić Ci przesyłanie nam zapytań.

Musisz także podać nam swoje dane rozliczeniowe (jak numer karty kredytowej, imię i nazwisko posiadacza karty oraz data ważności), aby uregulować płatność.

Może być również wymagane podanie informacji o ewentualnych innych osobach podróżujących w ramach Twojej rezerwacji i o Twoich preferencjach marketingowych oraz pewnych dodatkowych informacji, jeśli uczestniczysz w badaniu opinii lub konkursie. Zakładając konto, podajesz nazwę/ID użytkownika oraz hasło.

Twoje dane osobowe mogą ponadto zostać powiązane z Plikami Cookie, aby umożliwić poprawne funkcjonowanie naszych Usług Online, przechowywać historię Twoich wyszukiwań w naszych Usługach Online oraz zbierać informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych Usług Online.  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie. Możemy łączyć otrzymane od Ciebie informacje z informacjami dotyczącymi Twoich transakcji oraz informacjami, które otrzymamy o Tobie od zewnętrznych dostawców usług działających na nasze zlecenie.  Informacje otrzymane za pośrednictwem Plików Cookie i podobnych technologii mogą umożliwiać nam śledzenie krzyżowe urządzeń i śledzenie ciągu kliknięć użytkownika powiązanego z Plikami Cookie.

Dane osobowe zebrane na Twój temat będą wykorzystywane tylko do celów opisanych w niniejszej Polityce ochrony prywatności lub do celów, które objaśniamy w momencie, gdy zbieramy Twoje dane osobowe.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • Spółki z grupy czasami będą udostępniać Twoje dane osobowe naszym spółkom partnerskim w ramach Grupy Expedia. Listę takich spółek wyszczególniono w witrynie expediagroup.com.  W zakresie, w jakim nasza spółka macierzysta i spółki stowarzyszone uzyskają dostęp do Twoich informacji, muszą przestrzegać procedur, które są co najmniej tak samo rygorystyczne, jak procedury opisane w niniejszej Polityce ochrony prywatności. Muszą oni także podporządkować się wszelkim obowiązującym przepisom regulującym przesyłanie korespondencji reklamowej i co najmniej zamieścić w każdej wysyłanej do Ciebie reklamowej wiadomości e-mail opcję rezygnacji z otrzymywania w przyszłości wszelkich takich wiadomości e-mail.
 • Zewnętrzni dostawcy usług, którzy wykonują dla nas usługi przetwarzania danych (na przykład obsługują dostarczanie Usług Online, udostępniają dostępne w nich funkcje lub pomagają zwiększyć ich bezpieczeństwo) lub którzy w inny sposób przetwarzają dane osobowe na potrzeby takie jak rozliczanie kart kredytowych, analizy biznesowe, obsługa klienta, marketing, rozsyłanie ankiet lub zaproszeń do konkursów, dostarczanie reklam online sprofilowanych pod kątem Twoich zainteresowań i zapobieganie nadużyciom.  Jeśli dane są udostępniane zewnętrznym dostawcom usług, zbierają oni tylko tyle informacji, ile jest im niezbędnych do wykonania ich zadania. Nie wolno im udostępniać tych informacji ani wykorzystywać ich do żadnego innego celu.
 • Partnerzy biznesowi, wspólnie z którymi możemy oferować usługi lub których usługi możemy oferować w naszych Usługach Online.  Możesz się zorientować, kiedy w udostępnienie danej usługi jest zaangażowany zewnętrzny partner biznesowy, gdy przy tej usłudze jest wyświetlona jego nazwa, sama lub razem z naszą.  Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tych opcjonalnych usług, możemy też w pewnych sytuacjach udostępniać tym partnerom informacje o Tobie, w tym Twoje dane osobowe. Partnerem biznesowym jest na przykład zewnętrzny program lojalnościowy, w którym zbierasz punkty poprzez rezerwację.
 • Dostawcy usług turystycznych, jak hotel, linia lotnicza, wypożyczalnia samochodów, towarzystwo ubezpieczeniowe, Właściciel Obiektu oraz ewentualnie dostawcy ofert dodatkowych, koleje i organizatorzy rejsów, którzy będą wykonywać zarezerwowane usługi turystyczne.  Jeśli jakakolwiek usługa jest świadczona przez takiego zewnętrznego dostawcę usług turystycznych, jest to zawsze zaznaczone w opisie.  Dostawcy ci mogą się z Tobą w razie potrzeby kontaktować, aby uzyskać dodatkowe informacje o Tobie, ułatwić Ci rezerwację podróży lub odpowiedzieć na przesłaną przez Ciebie wiadomość zgodnie z ich własną niezależną Polityką ochrony prywatności. Co jakiś czas udostępniamy naszym dostawcom usług hotelarskich anonimowe opinie na ich temat.  W takich sytuacjach nie udostępniamy nazwisk recenzentów ani ich informacji kontaktowych, o ile nie otrzymaliśmy na to od nich wyraźnego zezwolenia.  Uprzedzamy, że hotel może bez naszej wiedzy wywnioskować Twoją tożsamość na podstawie Twojej opinii i skontaktować się z Tobą bezpośrednio.
 • Inne osoby z Twojej organizacji, takie jak Twój Menedżer ds. Podróży, Organizator lub Dyrektor ds. Podróży, jak opisano powyżej w sekcji „Menedżerowie ds. Podróży, Organizatorzy i Dyrektorzy ds. Podróży”.
 • Wszelkie właściwe organy ścigania i regulacyjne, instytucje administracji publicznej, sądy lub inne podmioty zewnętrzne, jeśli uznamy, że ujawnienie danych osobowych jest konieczne (i) z tytułu obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych, (ii) w celu egzekwowania, ustalenia lub obrony przysługujących nam praw lub (iii) ochrony Twoich żywotnych interesów lub interesów dowolnej innej osoby.  Na przykład na mocy prawa Stanów Zjednoczonych Biuro Ceł i Ochrony Granic Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych wymaga dostarczenia temu Departamentowi przed planowaną podróżą do lub z USA bądź przez przestrzeń powietrzną USA pewnych informacji dotyczących tej podróży i rezerwacji, określanych mianem Passenger Name Record (PNR, dane dotyczące podróży pasażera), odnoszących się do podróżujących osób. Możemy ujawnić te informacje liniom lotniczym lub innym dostawcom usług turystycznych, aby mogli je przesłać dalej do odpowiednich organów ścigania lub instytucji administracji publicznej:
 • Jeśli uważamy, że należy przeprowadzić dochodzenie w sprawie działań niezgodnych lub podejrzewanych o niezgodność z prawem, zapobiec takim działaniom lub podjąć inne kroki w ich sprawie; chronić i zabezpieczyć prawa, majątek lub bezpieczeństwo naszej spółki lub innych podmiotów, naszych klientów lub innych osób, a także w związku z naszymi Warunkami korzystania i innymi umowami.
 • W związku z transakcją korporacyjną, taką jak zbycie, fuzja, konsolidacja podmiotu lub sprzedaż aktywów, lub w mało prawdopodobnym przypadku upadłości.  W razie jakiegokolwiek przejęcia będziemy informowali nabywcę, że może wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko do celów zadeklarowanych w niniejszej Polityce ochrony prywatności.
 • Dowolna inna osoba mająca Twoją zgodę na ujawnienie jej informacji.

Nie jesteśmy w stanie wyszczególnić w niniejszej Polityce ochrony prywatności każdego odbiorcy osobno ze względu na ich dużą liczbę i częste zmiany tych informacji.  Poszczególne kategorie odbiorców są bardziej szczegółowo objaśnione w podpunktach powyższej sekcji, na przykład dostawcy usług turystycznych, jak hotel, linia lotnicza, wypożyczalnia samochodów oraz dostawcy ofert dodatkowych, którzy będą realizować Twoją rezerwację.  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących udostępniania danych na zewnątrz, prosimy o kontakt z nami za pomocą informacji podanych na końcu niniejszej Polityki ochrony prywatności.

Czasami możemy również udostępniać zagregowane lub anonimowe informacje podmiotom zewnętrznym, w tym reklamodawcom i inwestorom.  Na przykład agencje reklamowe mogą otrzymać od nas informacje o liczbie odwiedzin naszej strony internetowej czy najpopularniejszych hotelach i docelowych miejscach podróży.  Te informacje nie zawierają żadnych danych osobowych i są używane na potrzeby opracowywania treści i usług, które naszym zdaniem mogą zainteresować naszych użytkowników.

Jak korzystamy z Twoich informacji?

Nasze podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych (tylko osoby odwiedzające z EOG)
Jeśli jesteś gościem z terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nasze podstawy prawne do zbierania i wykorzystywania danych osobowych opisane w niniejszej Polityce ochrony prywatności będą zależały od tego, o jakie dane osobowe chodzi i w jakim konkretnie kontekście zostały one zebrane.

Zazwyczaj zbieramy dane osobowe od Ciebie tylko wtedy, (i) gdy potrzebujemy takich danych, aby wykonać zawartą z Tobą umowę, (ii) gdy przetwarzanie leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie i nie narusza Twoich praw lub (iii) gdy otrzymaliśmy na to Twoją zgodę.  W niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani prawnie do zbierania danych osobowych od Ciebie, w tym np. wtedy, gdy musimy wykorzystać Twoją historię transakcji, aby wypełnić nałożone na nas przepisami prawa zobowiązania w zakresie sprawozdawczości i podatkowe.

Jeśli prosimy o przekazanie nam danych osobowych w celu podporządkowania się wymogowi prawa lub wykonania zawartej z Tobą umowy, wyraźnie o tym mówimy w danym momencie i informujemy, czy przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe czy nie (a także o ewentualnych konsekwencjach nieprzekazania nam Twoich danych osobowych).

Jeśli zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w naszym prawnie uzasadnionym interesie (lub interesie ewentualnego innego podmiotu), tym interesem jest zazwyczaj funkcjonowanie naszej platformy i komunikowanie się z Tobą stosownie do potrzeb w celu świadczenia Ci usług, potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa poprzez weryfikację tożsamości kontaktujących się z nami osób oraz nasz uzasadniony interes ekonomiczny, na przykład podczas odpowiadania na Twoje zapytania, usprawniania działania naszej platformy, podejmowania akcji marketingowych oraz wykrywania nielegalnych działań i zapobiegania im.  Możemy mieć inne prawnie uzasadnione interesy, o których możemy w razie potrzeby informować w stosownym momencie.

Jak decydujemy o tym, jakie są nasze prawnie uzasadnione interesy biznesowe?
Przeprowadzamy ocenę w celu sprawdzenia, czy:

(i)        Interes, dla osiągnięcia którego chcemy wykorzystać Twoje dane, jest prawnie uzasadniony (tzn. mamy wyraźną potrzebę biznesową); oraz
(ii)        Twoje prawa do ochrony prywatności nie są nadrzędne wobec tej potrzeby biznesowej.

Podczas decydowania o tym, oceniamy potencjalne skutki konkretnego przypadku wykorzystania danych dla Ciebie jako klienta i ponownie porównujemy je z naszymi potrzebami biznesowymi w celu dokonania bilansu. Ponadto stosujemy szereg zabezpieczeń, aby zminimalizować potencjalne ryzyka.

Moglibyśmy zatem uznać zbieranie informacji o preferencjach marketingowych klientów realizowane trakcie procesu rezerwacji jako przykład uzasadnionego prawnie interesu biznesowego w odniesieniu do spółki z branży e-commerce, która prowadzi działalność online.  Uważamy, że nie byłaby to nadmierna ingerencja w Twoje prawa do ochrony prywatności, ponieważ dowiadywanie się w przyszłości o naszych produktach i usługach mogłoby być przez Ciebie z pewnością pożądane.  Chcąc jednak chronić Twoje prawa do ochrony prywatności, zawsze dajemy Ci możliwość rezygnacji z otrzymywania tej korespondencji reklamowej — na Twoim koncie, w samej wiadomości e-mail i poprzez nasz dział obsługi klienta.

Na mocy powyższych podstaw prawnych wykorzystujemy zebrane informacje, aby:

 • realizować dokonywane przez Ciebie transakcje, jak rezerwowanie hotelu;
 • przekazywać Ci potwierdzenia planowanych podróży i ważne aktualizacje informacji na ich temat (pocztą elektroniczną lub SMS-em);
 • weryfikować Twoją tożsamość na potrzeby zapobiegania nadużyciom;
 • zarządzać Twoim kontem, włącznie z rozliczaniem płatności;
 • ogólnie się z tobą komunikować, zwłaszcza w razie zmian w rezerwacji;
 • świadczyć usługi obsługi klienta związane z Twoją rezerwacją i odpowiadać na Twoje ewentualne zapytania;
 • administrować Korporacyjnym Programem Podróży i zapewniać jego obsługę;
 • mierzyć zainteresowanie naszymi produktami, usługami i funkcjami strony internetowej oraz je ulepszać;
 • informować Cię o naszych ofertach specjalnych, kuponach, konkursach oraz produktach i usługach turystycznych, które mogą Cię interesować. Możesz otrzymywać te informacje w formie wiadomości e-mail, listu lub reklam na zewnętrznych stronach internetowych, w tym poprzez media społecznościowe;
 • w inny sposób dostosowywać do Twoich potrzeb działanie tej witryny lub Aplikacji;
 • nagradzać Cię w ramach ewentualnego programu lojalnościowego, na udział w którym się zdecydujesz (może to być zarówno nasz program, jak i zewnętrzny);
 • uzyskiwać od Ciebie informacje, w tym w formie wyrażanych przez Ciebie opinii i wypełnianych ankiet;
 • przeprowadzać analizy statystyczne na temat korzystania z naszej witryny i Aplikacji oraz oferowanych przez nas usług, aby usprawniać każdy aspekt naszej działalności;
 • chronić przysługujące nam jako spółce prawa, w tym na przykład naszą własność intelektualną;
 • rozstrzygać spory, pobierać opłaty lub rozwiązywać problemy;
 • zapobiegać potencjalnie zabronionym lub nielegalnym działaniom;
 • egzekwować nasze warunki korzystania; oraz
 • realizować inne cele, które wskazujemy w momencie zbierania.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszych informacji dotyczących podstaw prawnych, w oparciu o które zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, możesz skontaktować się z nami za pomocą informacji podanych na końcu niniejszej Polityki ochrony prywatności.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?
Chcemy, aby nasze Usługi Online dawały poczucie bezpieczeństwa podczas rezerwowania w nich usług turystycznych oraz dokładamy wszelkich starań, aby skutecznie chronić zbierane przez nas informacje. Chociaż żadne Usługi Online nie mogą dać gwarancji całkowitego bezpieczeństwa, to wdrożyliśmy jednak odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych, które zbieramy i przetwarzamy na Twój temat.  Przykładowo korzystamy z szyfrowania Twoich wrażliwych danych osobowych zanim zostaną one przesłane pomiędzy Twoim systemem a naszym, a także z zapór i systemów wykrywania włamań, aby zapobiegać uzyskiwaniu dostępu do Twoich informacji przez osoby do tego nieupoważnione.  Ponadto do danych osobowych mają dostęp tylko upoważnieni pracownicy i mogą z nich korzystać wyłącznie w zakresie swoich obowiązków służbowych.

Transgraniczne przekazywanie danych
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do krajów innych niż państwo, w którym przebywasz, w tym także poza teren EOG, i tam przetwarzane.  W krajach tych mogą obowiązywać inne przepisy prawa w dziedzinie ochrony danych niż w Twoim kraju (w niektórych przypadkach mogą być mniej rygorystyczne).  W szczególności Egencia przechowuje i przetwarza dane osobowe Podróżnych w bezpiecznych środowiskach w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. W związku z przetwarzaniem danych Podróżnych spoza USA, aby świadczyć swoje usługi, Egencia musi przekazywać Twoje dane osobowe swoim partnerom lub dostawcom usług w celu przetwarzania tych danych w USA i potencjalnie innych krajach poza krajem Twojego zamieszkania.

Określone spółki stowarzyszone Expedia Group ze Stanów Zjednoczonych zobowiązały się przestrzegać przepisów Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA oraz zawartych tam zasad dotyczących powiadamiania, wyboru, odpowiedzialności za wtórne przekazywanie danych, bezpieczeństwa, integralności danych i ograniczenia celowego, dostępu oraz ochrony prawnej, egzekwowania prawa oraz odpowiedzialności za dane osobowe z UE, Szwajcarii i Zjednoczonego Królestwa. Takie spółki stowarzyszone Expedia Group w Stanach Zjednoczonych będą nadal przestrzegać przepisów Tarcz Prywatności i zawartych w nich zasad, mimo że na mocy wyroku TSUE z lipca 2020 r., przepisy Tarczy Prywatności UE-USA nie są już odpowiednim mechanizmem przekazywania danych osobowych z UE do Stanów Zjednoczonych. Ponadto Expedia Group stosuje w określonych przypadkach wewnątrzgrupowe Standardowe Klauzule Umowne dotyczące przekazywania danych osobowych z UE do Stanów Zjednoczonych. Nasze stosowne certyfikaty można znaleźć tutaj. Więcej informacji na temat zasad Tarczy Prywatności można znaleźć pod adresem www.privacyshield.gov. Więcej informacji na temat przestrzegania przez nas przepisów Tarcz Prywatności można znaleźć tutaj.

Zatrzymywanie danych

Zatrzymujemy dane osobowe, które zbieramy od Ciebie, jeśli mamy trwałą i uzasadnioną prawnie potrzebę biznesową, aby to robić (na przykład wykonanie zamówionej przez Ciebie usługi lub spełnienie ciążących na nas wymogów prawnych, podatkowych lub sprawozdawczych).

Jeśli nie mamy trwałej i uzasadnionej prawnie potrzeby biznesowej, aby przetwarzać Twoje dane osobowe, usuniemy Twoje dane lub je zanonimizujemy, jeśli usunięcie nie będzie możliwe (na przykład dlatego, że Twoje dane osobowe zostały zapisane w archiwalnych kopiach zapasowych). Przeniesiemy wtedy Twoje dane osobowe do bezpiecznego miejsca i uniemożliwmy ich jakiekolwiek przetwarzanie, dopóki nie będzie możliwe ich usunięcie.

Będziemy anonimizować lub agregować Twoje dane, jeśli będziemy chcieli korzystać z nich w celach analitycznych lub do analizy długofalowych trendów.

Twoje prawa do informacji

Jako uczestnik Programu Egencia możesz otrzymywać od nas wiadomości zawierające najnowsze i zaktualizowane informacje na temat podróży. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji takich newsletterów e-mail na stronie Mój profil pod nagłówkiem „Ustawienia poczty elektronicznej” lub informując Menedżera ds. Podróży, Organizatora lub Dyrektora ds. Podróży, że nie chcesz już otrzymywać takich wiadomości od Egencia. W każdej wysłanej przez nas wiadomości e-mail otrzymasz możliwość zrezygnowania z subskrypcji newslettera. Pamiętaj, że zastrzegamy sobie prawo do wysyłania Ci innych wiadomości, w tym ogłoszeń o usługach, wiadomości administracyjnych oraz ankiet związanych z Twoim kontem na portalu Egencia lub z Twoimi transakcjami zawieranymi z Egencia, bez zapewnienia Ci możliwości rezygnacji z ich otrzymywania.

 • YMożesz uzyskiwać dostęp do informacji oraz je aktualizować lub usuwać na stronach Mój profil i Moje podróże, a także zamknąć swoje konto, jak opisano poniżej.  Jeśli wystąpisz z takim żądaniem, przed jego obsłużeniem Egencia ma prawo zażądać odpowiedniej identyfikacji.
 • Aby uzyskać dostęp do danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, możesz również przesłać żądanie na piśmie. Jeśli wystąpisz z takim żądaniem, przed jego obsłużeniem Egencia ma prawo zażądać odpowiedniej identyfikacji. Możesz wystąpić z pisemnym żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej w sekcji „Kontakt z nami”.

Twoje prawa do ochrony danych
Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, masz następujące prawa do ochrony swoich danych:

 • Jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, skorygować lub zaktualizować je lub zażądać ich usunięcia, strony Mój profil w portalu Egencia umożliwiają użytkownikom przeglądanie i zmienianie ustawień konta. Opcja ustawień poczty elektronicznej pozwala Ci zmienić adres e-mail oraz zarządzać newsletterem turystycznym i innymi subskrypcjami. Możesz również zmienić swoje hasło i wybrać opcję automatycznego wstawiania hasła podczas logowania się do tej witryny. Możesz dodawać do swojego profilu użytkownika nowych Podróżnych i usuwać z niego dotychczasowych Podróżnych. Możesz też aktualizować lub korygować imiona i nazwiska Podróżnych związanych z Twoim profilem, a także ich numery telefonów, informacje paszportowe i dane kontaktowe osób, z którymi należy się kontaktować w nagłych wypadkach, jak również aktualizować swoje preferencje turystyczne.  Możesz się również kontaktować z nami za pomocą danych kontaktowych zamieszczonych w sekcji „Kontakt z nami” na końcu niniejszej Polityki Ochrony Prywatności.
 • Jeśli zażądasz dostępu do swoich danych osobowych, sprawdzimy, czy posiadamy Twoje informacje i przekażemy Ci ich kopię z wyjaśnieniem, jak i dlaczego je przetwarzamy, jak długo je przechowujemy i jakie przysługują Ci prawa w związku z nimi.
 • Jeśli zażądasz usunięcia swoich danych osobowych, skasujemy je.   Musisz jednak pamiętać, że musimy zatrzymywać wszelkie informacje, które są nam potrzebne, aby wypełniać nałożone na nas przez prawo powinności albo występować z roszczeniami prawnymi, egzekwować je lub ich bronić.
 • Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, poprosić nas o ograniczenie ich przetwarzania lub zażądać ich przeniesienia. Również i w tym przypadku możesz wykonać przysługujące Ci prawa, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych zamieszczonych w sekcji „Kontakt z nami” na końcu niniejszej Polityki ochrony prywatności.
 • Możesz skontaktować się z nami i zażądać zamknięcia swojego konta Egencia. Z chwilą, gdy zamkniesz swoje konto, stracisz możliwość zalogowania się i dostępu do jakichkolwiek informacji związanych z tym kontem, ale w dowolnej chwili możesz otworzyć nowe konto. Wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamknięcia konta na adres e-mail zamieszczony w Twoim profilu użytkownika.  Musisz jednak pamiętać, że musimy zatrzymywać pewne informacje, które są nam potrzebne, aby wypełniać nałożone na nas przez prawo powinności albo występować z roszczeniami prawnymi, egzekwować je lub się przed nimi bronić.
 • Analogicznie, jeśli zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, możesz w dowolnym momencie wycofać tę zgodę.  Wycofanie Twojej zgody nie będzie miało wpływu na legalność ewentualnego przetwarzania w czasie poprzedzającym wycofanie Twojej zgody ani na przetwarzanie Twoich danych osobowych z tytułu dozwolonych prawem podstaw przetwarzania innych niż Twoja zgoda.
 • Masz prawo wnieść skargę do organu ochrony danych w związku ze zbieraniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych.  Więcej informacji na ten temat uzyskasz od swojego lokalnego organu ochrony danych. Dane kontaktowe organów ochrony danych w państwach z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Szwajcarii i określonych krajach pozaeuropejskich (w tym w USA i Kanadzie) są dostępne tutaj.

Możesz się kontaktować z nami za pomocą danych kontaktowych zamieszczonych w sekcji „Kontakt z nami” na końcu niniejszej Polityki Ochrony Prywatności.

Odpowiadamy na wszystkie żądania, jakie otrzymujemy od osób chcących wykonać przysługujące im prawa do ochrony ich danych zgodnie obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie ochrony danych.

Wyświetlanie sprofilowanych reklam

Reklamodawcy zewnętrzni, tacy jak podmioty zajmujące się reklamą i partnerzy biznesowi, mogą wykorzystywać pliki cookie i inne technologie (takie jak sygnalizatory internetowe) do zbierania informacji o Twoich działaniach online. Informacje te mogą być zbierane m.in. w następujących celach: mierzenie i zrozumienie sposobu używania naszej witryny oraz analizowanie, modyfikowanie i personalizowanie na podstawie Twoich wyraźnych zainteresowań treści reklamowych udostępnianych w tej i innych witrynach. Nie mamy dostępu do plików cookie i innych funkcji, które te podmioty mogą wykorzystywać, ani nie możemy sprawować kontroli nad tymi plikami i funkcjami, a niniejsza Polityka Ochrony Prywatności nie obejmuje procedur informacyjnych tych reklamodawców. Więcej szczegółów na temat reklamodawców zewnętrznych (w tym np. opcji dotyczących niezbierania takich informacji) możesz znaleźć w wymienionych poniżej zasobach:

Sygnały Do-Not-Track i podobne mechanizmy. Podczas oglądania stron internetowych z niektórych przeglądarek są wysyłane sygnały Do-Not-Track. Z powodu różnic w sposobach używania i włączania tej funkcji w różnych przeglądarkach nie zawsze jest jasne, czy użytkownik zgadza się na ich przesłanie, a nawet czy zdaje sobie sprawę, że takie sygnały są wysyłane. Członkowie organizacji ustalającej standardy dotyczące Internetu pracują nad ustaleniem, jaka powinna być ewentualna odpowiedź witryny po otrzymaniu tych sygnałów. Egencia aktualnie nie podejmuje żadnych działań w odpowiedzi na takie sygnały. Gdy ostateczna wersja standardu zostanie ustalona i przyjęta, ponownie rozpatrzymy kwestię odpowiadania na takie sygnały.

Zmiany w niniejszym powiadomieniu i kontakt z nami

Aktualizacje niniejszej Polityki ochrony prywatności
Zmiany w niniejszej Polityce ochrony prywatności będą dokonywane, gdy tylko będzie to potrzebne z uwagi na zmieniające się okoliczności prawne, techniczne lub biznesowe. Gdy zaktualizujemy naszą Politykę ochrony prywatności, podejmiemy stosowne środki współmierne do znaczenia dokonywanych zmian, aby Cię o tym poinformować.  W przypadku istotnych zmian w Polityce ochrony prywatności będziemy prosić Cię o zgodę na nie, jeśli oraz w zakresie, w jakim jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa w dziedzinie ochrony danych.

Data ostatniej aktualizacji Polityki ochrony prywatności podana jest jako „data ostatniej aktualizacji” na początku niniejszej Polityki ochrony prywatności.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zmian w niniejszej Polityce ochrony prywatności, prosimy o kontakt z nami poprzez za pomocą poniższych danych kontaktowych.

Kontakt z nami
W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki ochrony prywatności lub ogólnie naszych procedur ochrony prywatności prosimy o kontakt z nami w jeden z następujących sposobów:

Poczta elektroniczna: obsluga_klienta@egencia.pl. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoje żądanie w ciągu 24 godzin.

Telefon: Jeśli potrzebujesz szybszej pomocy, zadzwoń do nas pod numer 90 0 850 202 39 00.

Chcemy zapewnić Ci — jako klientowi Egencia — kontrolę nad organizowaniem Twojej podróży online, od planowania i rezerwacji podróży po ochronę Twoich danych osobowych. Biura podróży zajmujące się obsługą klientów Egencia pomogą Ci w rozwiązaniu wszelkich problemów związanych z podróżą — są dostępne przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Możesz również zadzwonić o dowolnej porze pod numer działu obsługi klienta udostępniony Ci w momencie zarejestrowania się Twojej spółki. Ponadto możesz też skontaktować się bezpośrednio z partnerem ds. usług turystycznych dostępnym pod numerem telefonu lub adresem zamieszczonym w planie podróży.