Skip to main content

Należyta staranność i zarządzanie ryzykiem w podróży

Man Reading From Device On Train
Man Reading From Device On Train

Należyta staranność

Należyta staranność to zobowiązanie Państwa firmy wobec pracowników i innych do przestrzegania określonych standardów. Aby zapewnić bezpieczeństwo osobom odbywającym podróże z ramienia Państwa firmy, należy wdrożyć odpowiednie procedury i regulaminy podróży. Więcej informacji o należytej staranności i sposobach na ulepszenie procesów zarządzania podróżami znajdą Państwo w tych artykułach.