Light-grey-mobility
Light-grey-mobility

Należyta staranność

Należyta staranność to zobowiązanie Państwa firmy wobec pracowników i innych do przestrzegania określonych standardów. Aby zapewnić bezpieczeństwo osobom odbywającym podróże z ramienia Państwa firmy, należy wdrożyć odpowiednie procedury i regulaminy podróży. Więcej informacji o należytej staranności i sposobach na ulepszenie procesów zarządzania podróżami znajdą Państwo w tych artykułach.