Skip to main content

Oświadczenie dotyczące plików cookie

Oświadczenie dotyczące plików cookie

Data ostatniej aktualizacji: 7 ottobre 2021

Typy plików cookie i podobne technologie

Pliki cookie

Pliki cookie to małe fragmenty tekstu przesyłane w postaci plików na Państwa komputer lub urządzenie mobilne, gdy odwiedzają Państwo daną stronę internetową. Pliki cookie mogą być przesyłane przez firmę Egencia (własne pliki cookie) lub przez zewnętrznego partnera lub dostawcę (pliki cookie podmiotów trzecich). Można wyróżnić sesyjne pliki cookie i trwałe pliki cookie. Sesyjne pliki cookie umożliwiają stronie internetowej rozpoznanie i łączenie działań użytkownika podczas danej sesji przeglądania. Sesyjne pliki cookie wygasają pod koniec każdej sesji. Trwałe pliki cookie pomagają firmie Egencia rozpoznać Państwa jako istniejącego użytkownika. Trwałe pliki cookie są przechowywane w Państwa systemie lub na Państwa urządzeniu do momentu ich wygaśnięcia, mogą je Państwo jednak usunąć przed upływem takiej daty wygaśnięcia.

Inne podobne technologie

 • Sygnalizatory internetowe, obiekty gif i czyste obiekty gif to niewielkie obiekty graficzne z niepowtarzalnym identyfikatorem, które są niewidocznie osadzone na stronach internetowych i w wiadomościach e-mail. Dzięki sygnalizatorom internetowym firma Egencia wie, czy dana strona internetowa była odwiedzana lub czy banery reklamowe na stronach internetowych firmy Egencia i innych podmiotów są skuteczne. Ponadto firma Egencia używa sygnalizatorów internetowych w swoich wiadomościach e-mail w formacie HTML, aby uzyskać informacje o tym, czy wysyłane przez nią wiadomości e-mail zostały otwarte przez odbiorców. Pomaga to ocenić skuteczność określonych komunikatów, promocji i kampanii marketingowych.
 • Sygnalizatory zbliżeniowe wysyłają sygnały jednokierunkowe na bardzo krótkie odległości w celu wymiany danych z powiązanymi aplikacjami mobilnymi zainstalowanymi w Państwa telefonie. Sygnalizatory te mogą na przykład przekazywać Państwu informacje związane z Państwa podróżą i ostrzegać Państwa o określonych ofertach lub promocjach. Sygnalizatory wymieniają dane z urządzeniem tylko wtedy, gdy znajdują się Państwo w pobliżu i wyrażą Państwo na to zgodę za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji mobilnej.
 • Piksele to małe obiekty wbudowane w stronę internetową, które nie są widoczne dla użytkownika. Firma Egencia używa pikseli w celu przesyłania plików cookie na Państwa komputer, ułatwiania procesu logowania, monitorowania działań na swoich stronach internetowych oraz wyświetlania reklam online.
 • Znaczniki to małe fragmenty kodu HTML, które sprawiają, że Państwa przeglądarka może żądać określonych treści generowanych przez serwer reklam. Firma Egencia używa tych znaczników, aby pokazywać Państwu odpowiednie reklamy i promocje.
 • Skrypty to fragmenty kodu JavaScript, które uruchamiają się automatycznie po załadowaniu określonych stron internetowych, aby określić, czy użytkownicy oglądają powiązane z nimi reklamy.
 • Lokalne obiekty przechowywania danych, takie jak obiekty HTML 5, służą do przechowywania treści i preferencji. Podmioty trzecie, z którymi firma Egencia współpracuje, aby udostępniać na swoich stronach internetowych określone funkcje w celu wyświetlania reklam na podstawie przeglądanych przez Państwa stron internetowych, używają wspomnianych lokalnych obiektów do zbierania i przechowywania danych.

Wszystkie opisane powyżej technologie będą w niniejszym dokumencie łącznie określane mianem „plików cookie”.

Używanie plików cookie przez firmę Egencia

Firma Egencia używa plików cookie m.in. w celu:

 • poprawy użyteczności stron internetowych firmy Egencia,
 • realizacji transakcji i zapewnienia prawidłowego działania stron internetowych firmy Egencia,
 • zapamiętywania Państwa preferencji, takich jak język, region lub waluta,
 • zapewnienia Państwu odpowiednich reklam i analizowania ich skuteczności,
 • umożliwienia Państwu powrotu do poprzednich wyszukiwań podróży,
 • identyfikowania błędów na stronach internetowych firmy Egencia,
 • łatwiejszej ochrony danych oraz wykrywania i badania złośliwych lub oszukańczych działań,
 • zrozumienia charakteru ruchu na stronach internetowych firmy Egencia, w tym uzyskania danych o dacie i godzinie odwiedzin, o dacie i godzinie ostatnich odwiedzin oraz innych danych,
 • analizy wyników dotyczących działania stron internetowych firmy Egencia.

Typy informacji zbieranych przez pliki cookie

Typy informacji zbieranych przez firmę Egencia za pośrednictwem plików cookie:

 • adres IP,
 • identyfikator urządzenia,
 • wyświetlone strony,
 • typ przeglądarki,
 • informacje dotyczące przeglądania,
 • dane systemu operacyjnego,
 • dane dostawcy usług internetowych,
 • Państwa reakcja na reklamę,
 • odsyłające łącza lub adresy URL,
 • funkcje użyte i działania podjęte w ramach stron internetowych i aplikacji firmy Egencia.

Więcej informacji na temat typów informacji zbieranych automatycznie przez firmę Egencia można znaleźć w Oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności w punkcie zatytułowanym „Informacje zbierane od Państwa przez firmę Egencia”.

Typy i funkcje plików cookie

Niezbędne pliki cookie

Niektóre pliki cookie są wymagane (niezbędne) do tego, aby strony internetowe firmy Egencia działały zgodnie z oczekiwaniami. Niezbędne pliki cookie pozwalają na poruszanie się po stronach internetowych firmy Egencia oraz korzystanie z określonych funkcji, takich jak logowanie się na konto i zarządzanie rezerwacjami. Pliki te służą również do zapamiętywania ustawień bezpieczeństwa umożliwiających dostęp do określonych treści. Nie można zrezygnować z akceptowania niezbędnych plików cookie.

Inne typy plików cookie

Firma Egencia używa również innych typów plików cookie, aby jej strony internetowe były dla Państwa użyteczne i atrakcyjne:

 • Funkcjonalne pliki cookie. Firma Egencia chce mieć pewność, że kiedy odwiedzają Państwo jej stronę internetową, Państwa preferencje (na przykład preferowany język), ustawienia i poprzednie wyszukiwania zostaną zapamiętane. Funkcjonalne pliki cookie zwiększają użyteczność stron internetowych firmy Egencia.
 • Analityczne pliki cookie. Firma Egencia używa analitycznych plików cookie w następujących celach:
 • zrozumienie charakteru działania i sposobu używania stron internetowych firmy Egencia, w tym poznanie liczby osób odwiedzających te strony, czasu używania tych stron oraz przeglądanej zawartości. Firma Egencia może uzyskać informacje na temat sposobu używania jej stron internetowych przez osoby odwiedzające, w tym poznać liczbę kliknięć dokonanych przez te osoby na danej stronie, śledzić ruchy myszy i czynności przewijania, identyfikować słowa wyszukiwane przez te osoby oraz rejestrować tekst wprowadzany przez te osoby w poszczególnych polach;
 • testowanie różnych projektów i funkcji stron internetowych;
 • monitorowanie sposobu, w jaki osoby odwiedzające trafiają na strony internetowe firmy Egencia;
 • określanie skuteczności reklam firmy Egencia;
 • doskonalenie usług świadczonych przez firmę Egencia, w tym użyteczności jej stron internetowych.

W celach analitycznych zaangażowani przez firmę Egencia zewnętrzni dostawcy usług mogą używać plików cookie do świadczenia swoich usług oraz łączyć informacje zebrane o użytkowniku za pośrednictwem stron internetowych firmy Egencia z innymi zebranymi przez nich informacjami. Na przykład firma Egencia używa plików cookie Google Analytics do monitorowania wyników swoich stron internetowych. Zdolności firmy Egencia do używania i udostępniania informacji zebranych przez usługi Google Analytics na temat Państwa odwiedzin jej stron internetowych są ograniczone przez Warunki korzystania z usługi Google Analytics oraz Politykę prywatności Google. Niniejsze Oświadczenie dotyczące plików cookie nie obejmuje używania informacji o Państwu przez podmioty trzecie.

Niektóre analityczne pliki cookie mogą wykonywać na potrzeby usług online zadania niezbędne lub funkcjonalne, takie jak umożliwianie doskonalenia stron internetowych i testowanie dokonanych na nich zmian.

 • Reklamowe pliki cookie. Firma Egencia i jej zewnętrzni partnerzy reklamowi mogą używać reklamowych plików cookie do wyświetlania Państwu opartych na Państwa zainteresowaniach reklam zarówno na stronach internetowych firmy Egencia, jak i poza nimi. Firma Egencia może zezwolić podmiotom trzecim na zbieranie za pomocą plików cookie informacji o Państwa aktywności online w celu umożliwienia im świadczenia usług oraz może łączyć informacje o Państwu zebrane przez nie za pośrednictwem stron internetowych firmy Egencia z innymi informacjami zebranymi przez takie podmioty zewnętrzne. Wspomniane podmioty trzecie obejmują partnerów biznesowych, którzy zbierają informacje, gdy Państwo oglądają lub otwierają (1) ich reklamy na stronach internetowych firmy Egencia lub (2) reklamy lub informacje o rezerwacjach firmy Egencia na ich stronach internetowych; oraz sieci reklamowe, które zbierają informacje o Państwa zainteresowaniach podczas oglądania lub klikania przez Państwa poszczególnych reklam lub Państwa interakcji z mechanizmami śledzenia, które sieci te umieszczają na wielu różnych stronach internetowych. Partnerzy firmy Egencia mogą przyjmować określone założenia dotyczące Państwa zainteresowań, cech lub preferencji oraz na podstawie tych założeń dodawać Państwa do stosownych grup, aby wyświetlać Państwu odpowiednio dostosowane reklamy. Firma Egencia nie ma dostępu do plików cookie, których te podmioty trzecie mogą używać do zbierania informacji o Państwa zainteresowaniach, a praktyki informacyjne tych podmiotów trzecich nie są objęte tym Oświadczeniem dotyczącym plików cookie ani Oświadczeniem dotyczącym ochrony prywatności. Niektóre z tych przedsiębiorstw należą do organizacji Network Advertising Initiative udostępniającej witrynę, za pośrednictwem której można zrezygnować z otrzymywania sprofilowanych reklam pochodzących od przedsiębiorstw należących do tej organizacji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj i tutaj.

Firma Egencia przestrzega zasad określonych przez Europejskie Stowarzyszenie Reklamy Interaktywnej (European Interactive Digital Advertising Alliance, EDAA). Więcej informacji na temat EDAA można znaleźć na stronie internetowej EDAA. Aby przesłać zapytanie lub skargę w związku z korzystaniem przez firmę Egencia z behawioralnych reklamowych plików cookie online, mogą Państwo skorzystać z danych podanych w sekcji „Kontakt z firmą Egencia” poniżej.

Dostępne wybory w zakresie przekazywania informacji

Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania dostosowanych reklam online na tej stronie internetowej i na innych stronach internetowych oraz dowiedzieć się więcej o możliwości rezygnacji z używania Państwa informacji na potrzeby dostosowania reklam do Państwa profilu. W tym celu powinni Państwo skorzystać z jednego z poniższych zasobów:

Jeśli odmówią Państwo otrzymywania sprofilowanych reklam, reklamy online nadal będą wyświetlane, ale będą one mieć bardziej ogólny i mniej spersonalizowany charakter.

Zarządzanie plikami cookie

W dowolnym momencie mogą Państwo skonfigurować lub zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej, aby akceptować lub odrzucać pliki cookie. Jeśli jednak zdecydują się Państwo na ich odrzucenie, Państwa dostęp do niektórych funkcji i obszarów naszej witryny może być ograniczony.

 

Zgoda na akceptowanie plików cookie firmy Egencia

Mają Państwo prawo do decydowania o tym, czy akceptować, czy odrzucać pliki cookie.

Cookie Policy

Akceptując pliki cookie firmy Egencia, zezwalają jej Państwo na:

 • wyświetlanie Państwu odpowiednich treści i reklam, które zdaniem firmy Egencia, chcą Państwo oglądać;
 • zbieranie informacji w celu doskonalenia użyteczności stron internetowych firmy Egencia;
 • udostępnianie partnerom reklamowym i analitycznym firmy Egencia informacji o używaniu przez Państwa stron internetowych firmy Egencia;
 • umożliwienie Państwu zdobywania i wykorzystywania punktów lojalnościowych;
 • oferowanie Państwu łączonych rabatów lub oszczędności w pakiecie.

Sygnały Do-Not-Track i podobne mechanizmy

Niektóre przeglądarki mogą wysyłać sygnały Do-Not-Track (nie śledź, DNT) do witryn, z którymi się komunikują. Ze względu na różnice w sposobach używania i włączania tej funkcji w różnych przeglądarkach nie zawsze jest jasne, czy użytkownik zgadza się na przesyłanie tych sygnałów, a nawet czy zdaje sobie sprawę, że takie sygnały są wysyłane. Członkowie głównej organizacji określającej standardy internetowe starają się właśnie określić, jaka powinna być reakcja strony internetowej po otrzymaniu takich sygnałów. Obecnie nasze strony internetowe nie podejmują żadnych działań w odpowiedzi na takie sygnały. Jeśli i gdy zostanie ustalony i przyjęty odpowiedni standard, firma Egencia ponownie rozważy kwestię reakcji jej stron internetowych na takie sygnały oraz ewentualnie odpowiednio zaktualizuje niniejsze Oświadczenie dotyczące plików cookie.

Kontakt z firmą Egencia

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące używania przez firmę Egencia Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z nami pod adresem obsluga_klienta@egencia.pl.

Aktualizacje niniejszego Oświadczenia dotyczącego plików cookie

Firma Egencia może aktualizować niniejsze Oświadczenie dotyczące plików cookie w odpowiedzi na zmieniające się przepisy prawa lub rozwój techniczny lub biznesowy. Data ostatniej aktualizacji niniejszego Oświadczenia dotyczącego plików cookie podana jest u góry tego dokumentu.