Skip to main content
Travel-Management_Full-Hero1
Travel-Management_Hero_Mobile1

Przestrzeganie regulaminu podróży służbowych

Nasza intuicyjna platforma ułatwia zachowanie zgodności z regulaminem podróży.

Travelers Safety Checklist

Łatwe przestrzeganie regulaminu podróży

Dzięki intuicyjnej platformie zapewniającej spójne stosowanie ustalonego regulaminu podróży służbowych podróżni biznesowi mogą łatwo dokonywać zgodnych z nim rezerwacji.

 • Regulamin podróży Państwa organizacji dotyczy wszystkich rezerwacji i wszystkich kanałów.
 • Dzięki regulaminowi podróży dostępnym na każdym urządzeniu podróżni zawsze będą dokonywać rezerwacji zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 • Informacje o regulaminie podróży są na bieżąco aktualizowane we wszystkich narzędziach rezerwacyjnych.

Zadowolenie podróżnych i większe oszczędności

Dzięki wbudowaniu regulaminu podróży służbowych w rozwiązanie do zarządzania podróżami podróżni biznesowi mają dostęp do opcji, które pasują do ich profilu, niezależnie od wybranego kanału rezerwacji.

Dzięki temu podróżny może łatwo dokonać rezerwacji, a Państwo uzyskują oszczędności wynikające z przestrzegania regulaminu podróży.

 • Większe oszczędności. Gdy podróżni mogą łatwo dokonać rezerwacji za pośrednictwem biura podróży służbowych dysponującego również zaawansowanym systemem raportowania, mogą Państwo uzyskać pełny obraz swoich wydatków na podróże służbowe i bez problemu zidentyfikować obszary wymagające optymalizacji.
 • Spersonalizowane podejście do podróżnych. Podróżnych można odpowiednio pogrupować na podstawie ich roli, a następnie utworzyć dla nich spersonalizowane regulaminy podróży zaspokajające ich potrzeby i ułatwiające przestrzeganie przyjętych zasad.
Business-Travel-Policy-Compliance-Savings
82%
podróżnych biznesowych
zawsze dokonuje rezerwacji zgodnie z zasadami
Business-travel-policy-compliance-adding-value

Zwiększenie wartości podróży firmowych

Państwa organizacja jest pełna indywidualistów i obsługujące Państwa biuro podróży służbowych powinno to uwzględnić. Zachęcamy do sprawdzenia podejścia traktującego zarządzanie podróżami firmowymi jako strategiczną inwestycję w przedsiębiorstwo, dzięki której można uzyskać odpowiednie korzyści biznesowe i zwiększyć zadowolenie podróżnych biznesowych.

Pierwszym krokiem do zagwarantowania przestrzegania regulaminu podróży jest uwzględnienie w nim wszystkich potrzeb — Państwa i podróżnych — w ramach elastycznej, niestandardowej platformy wspomaganej przez dedykowany zespół ds. obsługi klienta.

 • Tworzenie różnych grup podróżnych na potrzeby definiowania dla nich oddzielnych regulaminów (dla osób podróżujących służbowo często albo sporadycznie, podróżnych klasy biznes itp.).
 • Obsługa wyjątków z możliwością dostosowania regulaminu podróży do potrzeb konkretnego podróżnego.
 • Szybka optymalizacja dzięki błyskawicznemu uwzględnianiu wprowadzanych zmian w procesie rezerwacji bez uszczerbku dla jego przebiegu i bez zakłóceń dla Państwa programu podróży.

Więcej informacji i oszczędności

Dzięki scentralizowanej platformie rezerwacji podróży i zarządzania regulaminem podróży mogą Państwo zobaczyć pełny obraz działania swojego programu podróży służbowych i przygotować taki regulamin podróży, który w jak największym stopniu zaspokoi Państwa potrzeby.

 • Natychmiastowy dostęp do raportów pokazujących pełny obraz zgodności z przyjętymi regulaminami podróży w ramach każdego typu podróży bez względu na sposób dokonania rezerwacji.
 • Dzięki umieszczeniu wszystkich regulaminów podróży i rezerwacji w ramach ujednoliconej platformy możemy zająć się analizą danych, uwalniając Państwa od potrzeby ręcznego ich przetwarzania.
 • Identyfikacja możliwości oszczędzania dzięki śledzeniu typowych zachowań podróżnych biznesowych w ramach całej organizacji.
Business-Travel-Policy-Compliance-Insights-Savings

Czy chcą Państwo udoskonalić swój firmowy program podróży?
Zachęcamy do kontaktu z nami, jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej.