Skip to main content

Studia przypadków dotyczące podróży i wydatków

Corporate Travel Case Studies
Corporate Travel Case Studies

Podróż firmowa — studia przypadków

Nasi klienci są dla nas najważniejsi. W tym miejscu wyjaśniają oni, jak udało im się opracować odpowiednie rozwiązania dotyczące podróży firmowych dzięki firmie Egencia — czy to analizując panele z raportami i znajdując potencjalne oszczędności, czy też zarządzając globalnym programem podróży obowiązującym dla kilku różnych lokalizacji w różnych regionach.