Skip to main content
Egencia Anaylicts Studio
Egencia Analytics Studio

Raporty dotyczące podróży — statystyki przekładalne na działania

Egencia Analytics Studio gromadzi wszystkie dane rezerwacji. Można uzyskać do nich dostęp na żądanie i wyświetlić je w przejrzysty sposób. To ułatwi Państwu dostosowanie programu podróży firmowych i maksymalizację oszczędności.

Dynamiczne materiały wizualne, scentralizowane dane

Statystyki programu, przydatne dane, możliwości oszczędzania — wszystko pod ręką.

Dark background image

Dostosowywanie programu podróży na podstawie danych

Dane na stałe wpisały się w naszą codzienność. Każdego dnia wykorzystujemy ponad 189 miliardów wierszy danych, aby świadczyć internetowe usługi najwyższej jakości naszym klientom i zapewnić menedżerom ds. podróży informacje, które przyniosą im oszczędności. Jak dane w programie podróży służbowych mogą pomóc firmie?

Pełny wgląd w dane programu podróży w Państwa firmie

W łatwo dostępnych danych znajdą Państwo wszystko, co jest potrzebne do analizy skuteczności programu podróży służbowych. Kontrola wydatków na podróże, wyświetlanie oszczędności i wskazywanie możliwości poprawy wyników programu — to wszystko zapewnia scentralizowane źródło danych. Mogą Państwo wyświetlić ogólne podsumowanie transakcji, zgodności z zasadami oraz podsumowanie przystosowania do obsługi online podróży lotniczych i kolejowych, rezerwacji hotelowych i wypożyczeń samochodu.

  • Podsumowanie podróży i ogólne zestawienia to obszary robocze, które pozwalają ocenić funkcjonowanie programu podróży w Państwa firmie i umożliwiają kontrolę zgodności z zasadami podróży firmowych.
  • Zarządzanie kryzysowe i elastyczne raporty. Dobre programy to takie, które dostosowują się do stale zmieniających się potrzeb organizacji. Ta elastyczność liczyła się już wcześniej, a dzisiaj, w okresie pandemii COVID-19, która wpłynęła na działalność przedsiębiorstw na całym świecie, ma jeszcze większe znaczenie. Egencia dostarcza raporty, które pomogą Państwu zachować należytą staranność i zminimalizować negatywne skutki finansowe pandemii w Państwa firmie. Oto jak raporty i statystyki dotyczące podróży w okresie pandemii COVID-19 mogą pomóc Państwu nadzorować zarządzanie ryzykiem.
  • Dostęp do danych i przetwarzanie ich z bezpośrednim wykorzystaniem naszego interfejsu API. Dajemy Państwu dostęp do podsumowań i danych na poziomie transakcji z uprawnieniami dewelopera, aby mogli Państwo utworzyć połączenie ze swoimi systemami i systemami partnerów ds. zarządzania ryzykiem.
Travel Summary
Maximize Savings

Maksymalizacja oszczędności

  • Egencia Analytics Studio prezentuje dane w przejrzysty sposób. Pozwala to szybko i łatwo znaleźć źródło oszczędności, zweryfikować wydatki w ramach programu i dostosować go odpowiednio do aktualnych potrzeb. Teraz mogą Państwo odkryć i przeanalizować potencjalne oszczędności, które dotąd pozostały niezauważone.
  • • Mogą Państwo śledzić oszczędności uzyskane dzięki Wyszukiwarce tańszych ofert hoteli i lotów.

Oto jak usługa Analytics Studio pomogła firmie Alexander Mann Solutions przeanalizować jej ślad węglowy.

Statystyki ułatwiające podjęcie przemyślanych decyzji opartych na danych

Egencia Analytics Studio gromadzi dane i porządkuje je w intuicyjny sposób oraz wizualizuje je w przejrzystych obszarach roboczych. Mogą Państwo wyświetlać statystyki i tablice wskaźników, takie jak wydatki według okresów rezerwacji z wyprzedzeniem, zarządzanie podróżami i kosztami, przystosowanie do obsługi online, wydatki związane z opłatami oraz oszczędności dotyczące podróży i zakwaterowania.

  • Emisja dwutlenku węgla to obszar roboczy, który pozwala na ocenę ogólnego śladu węglowego Państwa programu podróży oraz możliwości ulepszeń.
  • Porównanie programu podróży Państwa organizacji z programami innych podobnych firm pomoże Państwu wskazać konkretne działania, jakie można podjąć, by poprawić zarządzanie zasadami i zmniejszyć koszty dzięki uzgodnieniom dotyczącym rezerwacji hoteli i podróży lotniczych.
  • Udział w rynku pomaga uzyskać pełny obraz wydatków na podróże. Mogą Państwo śledzić rozkład wydatków na rezerwacje linii lotniczych, hoteli i wypożyczalni samochodów, z których usług korzysta Państwa organizacja.
Benchmark Your Travel Program

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji, z której dowiedzą się Państwo, jakie korzyści może przynieść Państwa firmie zastosowanie rozwiązań do zarządzania podróżami firmy Egencia.

Są już Państwo naszym klientem? Proszę skontaktować się z obsługą klienta firmy Egencia.